Elektrownia

Elektrix Warszawa

Elektrix Sp. z o.o. - warszawskie przedsiębiorstwo energetyczne założone w 2001 roku przez Andrzeja Wilamowskiego. Od 2001 roku na czele firmy stał właśnie jej założyciel. Początkowo firma sprzedawała prąd do dużych koncernów koncentrując wszystkie siły na dużych Klientach. Z czasem jednak oferta firmy Elektrix ewoluowała. Rozpoczęto współpracę z sektorem mśp który w Polsce w dużej mierze jeszcze nie skorzystał ze zmiany sprzedawcy energii elektrycznej. A oszczędności są nie małe, albowiem sięgają okolic 20 a nawet czasami i 30%. Optymalizacja kosztów firmy to obowiązek który pozwala szybciej rozwijać firmę. Dlatego oferta Elektrix tak dobrze zostałą przyjęta przez rynek. Pozwoliło to spółce nabrać wiatr w skrzydła i pofrunąć w kierunku Europy zachodniej oraz krajów skandynawskich w których rozpoczęto również handel energią elektryczną. W 2013 roku spółka uzykała licencję z URE na handel gazem ziemnym, rozszerzając o kluczowe rozwiązanie ofertę przedstawianą klientom zainteresowanym optymalizacją kosztów energii w firmie.

Rynek energii elektrycznej, jak przyznał w jednym z wywiadów Prezes Elektrix Andrzej Wilamowski - nie jest łatwy. Początkowo, był mocno zmonopolizowany i dopiero otwarcie rynku przez rząd pozwoliło na rozwój spółek współhandlujących energią mogących zapewnić ciekawsze ceny niż przy kontrakcie indywidyualnym z dostawcą energii elektrycznej. Sprzedawca prądu pozwala uzyska wymierne korzyści płynące z oszczędności wpływających na optymalizację kosztów prowadzenia przedsiębiorstwa. Rynek w ciągu ostatnich 14 lat bardzo się zmienił, kontynował prezes Elektrix - początkowo Klienci byli źle nastawieni do potencjalnej zmiany sprzedawcy energii elektrycznej, z czasem jednak świadomość ich w tym względzie się zmieniła. Zrozumieli korzyści płynące ze zmiany sprzedacy prądu i dlatego coraz częściej właściciele firm postanawiają zmienić dotychczasowe umowy na bardziej spersonalizowane proponowane przez mniejsze spółki takie jak np. Elektrix Warszawa.